Biseri latinskog jezika, Zbirka latinskih izreka sa osvrtima iz vedskih učenja